Információk

Kérjük, figyelmesen olvassa el a biztonsági információkat!

A szén-dioxid fagyasztott formája, a szárazjég, normál körülmények között nem mérgező, de néhány biztonsági szabályt be kell tartani ahhoz, hogy veszélytelen legyen a felhasználása.

Mielőtt használná a szárazjeget, kérjük olvassa el a legfontosabb biztonsági információkat és győződjön meg arról, hogy tökéletesen megértette!

Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a biztonsági utasítást!

Gyermekek, mozgásukban korlátozott személyek csak felügyelet mellett használhatják!

További kérdések esetén keressen minket elérhetőségeinken!

Szellőzés: a szén-dioxid 50%-kal nehezebb a levegőnél, ezért felhalmozódhat zárt térben, vagy mélyen fekvő területen, például pince, munkaakna, árok stb. Tárolása és a vele való munkavégzés csak jól szellőztethető helyen történhet. Megfelelő szellőztetéssel, nagy mennyiségű felhasználásnál gázjelző készülék (CO2érzékelő) használatával elkerülhető a mérgezés.

Hőhatás: a szárazjég -78,5°C, ezért bőrrel való érintkezéskor fagyást, úgynevezett hidegégést okozhat. Hőhatások elleni védelemre alkalmas védőkesztyű használatával elkerülhető a sérülés.

Tárolás, szállítás: a szárazjég közvetlenül gázzá alakul át - szublimál, ezért csomagoláskor légmentesen lezárni tilos. Szállítása olyan járművel történjen, amelynek rakodótere el van választva a vezetőfülkétől (lásd "Szellőzés")

Összefoglalva: a szárazjég felhasználása előtt győződjön meg róla, hogy a tervezett munkavégzés biztonságos, nem jelent veszélyt sem az Ön egészségére, sem a környezetére.

A termék szakszerűtlen és/vagy nem rendeltetésszerű használatából eredő sérülésekért és károkért felelősséget nem vállalunk.

Megrendeléskor jelezze igényét:
Minőségi tanúsítvány

Biztonsági adatlap

Adatvédelmi szabályzat